۰
۰
اولین زنبوردار
  • تاریخچه زنبورداری در جهان

    تاریخچه زنبورداری در جهان تاریخچه زنبورداری در جهان را میتوان به اولین اثر به دست آمده از زنبور عسل نسبت ...

    تاریخچه زنبورداری در جهان تاریخچه زنبورداری در جهان را میتوان به اولین اثر به دست آمده از زنبور عسل نسبت داد که مربوط به فسیلی است که از لای صمغ های ناحیه بالتیک به دست آمده است. قدمت این فسیل حدود ۴۰ ...

    Read more