الرئيسية / تاریخ زنبور عسل وفراوردهای آن / آشنایی باززندگی زنبور عسل

آشنایی باززندگی زنبور عسل

زندگی جذاب زنبورعسل

على & nbsp؛

زنبور-عسل

زبورعسل

على & nbsp؛

على & nbsp؛

بطورکلی تمام زندگی زنبور عسل ازساعتی که به صورت تخم ازشکم ملکه بیرون آمد تاروزمرگش به دو قسمت تشکیل می شود

.قسمت اول: زنگی درداخل کندو

قست دوم: زندگی درخارج ازکندو

على & nbsp؛

زندگی زنبور عسل درداخل کندو

على & nbsp؛

این خود شامل دو دوره است :

دوره اول= ازتخم تا زنبور کامل .

دوره دوم= اززنبور کامل تازنبور قادر به پرواز

ازتخم تا زنبور کامل


می گردد بعلاوه لاروها ازوضع هلالی درمی آیند وبه صورت لاروهای دراز درته سلول قرار می گیرند ضصضث می گردد بعلاوه لاروها ازوضع هلالی درمی آیند وبه صورت لاروهای دراز درته سلول قرار می گیرند

على & nbsp؛

على & nbsp؛

۵۵۵۳۵۳۲۵

على & nbsp؛

درششمین روز پس ازبیرون آمدن از تخم کارگران موم ساز سرسلولها را با موم قابل نفوذی می پوشانند نرها
ملکه چهار روز پس از تولد به سن بلوغ رسیده واز روز پنجم قادر به پرواز وجفتگیری می شود وی همیشه در خارج از کندو درهوای آزاد جفتگیری می کند

نرها: هیچ کار به خصوصی نمی کنند شاید در گرم کردن کندو نقش کوچکی داشته باشند .

مهمترین وظایف آنها: آماده بودن برای جفتگیری با ملکه هست زنبوران نر ۱۲روز پس ازتولد به بلوغ می رسند وقادربه پرواز وجفتگیری می شود.

کارگر ها: تا ۲۱روز قادر به پرواز نیستند دراین مدت کارهای متفاوتی را در داخل کندو به اقتضای سنشان بعهده می گیرند

على & nbsp؛

على & nbsp؛

۵

على & nbsp؛

به قرار زیر :
پس از تولد مقداری عسل وگرده گل می خورند تا قوت بگیرند سه پس در سه روز اول بکار تمیز کردن بدن خود وسلولهایشان وهمچنین کمک به تمیز کردن هم سن وسالهایشان می پردازند .دراین مدت یک جفت غده شیری درسرشان قرار دارد فعالیت وترشح راشروعوژله ی شاهانه یاشیر راازخود ترشح می کنند.

از روز سوم به بعد به تغذیه لاروهایی که سنشان از سه روز بیشتر است می پردازند

از روز پنجم پس ازتولد که غده شیری به حداکثر رشدشان رسیده وظیفه ی تغذیه ملکه ولاروهای جوان ی که سنشان بین ۱تا۳روز رابه عهده می گیرند .واین وظیفه را تا ۱۲ روز پس از تولد به عهده می گیرند

على & nbsp؛

۲۳۲۴۴

از آنجه گفته شد این نتیجه مهم را می گیرم که ملکه فقط به وسیله زنبوران جوانی تغذیه می شود که سن آنها بین ۵تا۱۲روز است

از روز سیزدهم سه جفت ازچهار جفت غده مومی که زیر شکم زنبوران قرار دارند شروع به ترشح کرده وزنبورهای جوان را مجبور به موم سازی می کنند این کار تا ۱۸روز پس از تولد ادامه می دهند

بنابراین باید معتقد شویم که وی تتنها پنج روز موم ترشح می نماید.وپس ازآن غده مومی آنها از کار می افتد .

از روز ۱۹کارگران جلوی سوراخ پرواز ودرداخل کندو نظارت رفت آمد زنبورها ودفاع از آنرا به عهده گرفته ودر ضمن گاهگاهی پرواز کوچکی هم انجام میدهند وتا ۲۱روز این کار را ادامه می دهند ودر ۲۱روز زندگی درداخل کندو پایان می یابد

على & nbsp؛

على & nbsp؛

زنبور-عسل۳۴۵

على & nbsp؛

على & nbsp؛

زندگی زنبور عسل درخارج از کندو

این مرحله از زمانی شروع می شو د که زنبور قادر به پرواز شده وبا مرگش خاتمه می یابد .

زنبورها ازروز ۲۱بعداز تولد بکارداخلی کندو خاتمه داده ومشغول آوردن بار ازخارج به کندمی شوند کارگران بمحض اینکه قادر به پرواز شدند به ۴دسته نامساوی تقسیم می گردند .

دسته اول

على & nbsp؛

به جمع آوری صمغ درختان می پردازند که پس از حمل به کندو ومخلوط کردنشان جسمی به نام بره موم به وجود می آورند .

بره موم مثل الکل خاصیت میکروب کشی ضدعفونی رادارد زنبورها باآن جداره داخلی سلولها راخوب ضد عفونی ومیکروب کشی

می کنند تا نوزادانشان درمحیطی آلوده تولد نیافته بیمار نشوند ملکه قبل از تحم ریزی اول سرش راداخل سلول فروکرده تااز وضع داخلی آن مطلع گردد وفقط موقعی تخم می ریزد که مطمن باشد که سطح داخلی سلول با بره موم ضدعفونی شده باشد .

على & nbsp؛

دسته دوم

على & nbsp؛

آب مورد احتیاج حمیعت رااز خارج به کندو حمل می کنند تازنبوران جوانی که درداخل کندو به مشغول فعالیت بوده وقادربه پرواز نیستندآب برسانند

.زندگی جذاب زنبورعسل .


دسته سوم

على & nbsp؛

گرده گل را به کمک دوپای عقبی خود درمحلی که آن را به خاطر فرورفتگی اش سبد گرده می نامند به کمک بزاق دهان چسبانده وآن رابه داخل کندو می آوردند .زبورعسل.

عن المشرف

شاهد أيضاً

زنان شیرده- عسل را فراموش نکنند!

زنان شیرده- عسل را فراموش نکنند   زنان شیرده عسل را فراموش نکنند – ۱ استفاده …

عسل وبیماری های قلبی وعروقی

عسل وبیماری های قلبی وعروقی   درمان بیماری‌های قلبی «عسل طبیعی» یکی از بهترین مواد …

5 عسل رائع لقناع وجه الجمال

۵ ماسک اعجاب انگیز عسل برای زیبایی پوست صورت     اخطار:إذا كان لديك أي …

آیاعسل ضدسرطان است؟!

آیا عسل یک غذای سالم و ضد سرطان است؟ آیا عسل طبیعی می تواند سرطان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *