الرئيسية / تاریخ زنبور عسل وفراوردهای آن / آشنایی باززندگی زنبور عسل

آشنایی باززندگی زنبور عسل

زندگی جذاب زنبورعسل

 

زنبور-عسل

زبورعسل

 

 

بطورکلی تمام زندگی زنبور عسل ازساعتی که به صورت تخم ازشکم ملکه بیرون آمد تاروزمرگش به دو قسمت  تشکیل می شود

.قسمت اول: زنگی درداخل کندو

قست دوم: زندگی درخارج ازکندو

 

زندگی زنبور عسل درداخل کندو

 

این خود شامل دو دوره است :

دوره اول= ازتخم تا زنبور کامل .

دوره دوم= اززنبور کامل تازنبور قادر به پرواز
                                                           

ازتخم تا زنبور کامل

 


تخمی که ازشکم ملکه بیرون آمده بعد ازسه روزازداخل تخم کرم سفید رنگی به صورت هلالی وار ته سلول قرار می گیرد .که نخست زنبورهای مسن به مدت سه روز با ژله رویال بعد زنبورهای جوان به مدت سه روز باگرده گل تغذیه می کنند .در همین مدت کوتاه غذای فراوانی که لاروها دریافت می دارند به سرعت رشد می کنند بطوریکه وزنشان ضصضث می گردد بعلاوه لاروها ازوضع هلالی درمی آیند وبه صورت لاروهای دراز درته سلول قرار می گیرند

 

 

۵۵۵۳۵۳۲۵

 

درششمین روز پس ازبیرون آمدن از تخم کارگران موم ساز سرسلولها را با موم قابل نفوذی می پوشانند  وبقیه رشد زیر در پوش انجام می گیرد تا زنبور به صورت یک موجود کامل آن را سوراخ کرده و متولد شود .هوا میتواند ازجداره این سرپوش عبور نموده واکسیژن لازم برای تنفس ورشد لاروها دراختیارشان بگذارد.بعداز۲۱ روز از روزی که به صورت تخم ازشکم ملکه بیرون آمده به صورت زنبور کامل متولد می شود .اززنبور کامل تا زنبو رقادربه پرواز
ملکه چهار روز پس از تولد به سن بلوغ رسیده واز روز پنجم قادر به پرواز وجفتگیری می شود وی همیشه در خارج از کندو درهوای آزاد جفتگیری می کند

 

نرها: هیچ کار به خصوصی نمی کنند شاید در گرم کردن کندو نقش کوچکی داشته باشند .

مهمترین وظایف آنها: آماده بودن برای جفتگیری با ملکه هست زنبوران نر ۱۲روز پس ازتولد به بلوغ می رسند وقادربه پرواز وجفتگیری می شود.

کارگر ها: تا ۲۱روز قادر به پرواز نیستند دراین مدت کارهای متفاوتی را در داخل  کندو به اقتضای سنشان بعهده می گیرند

 

 

۵

 

به قرار زیر :
پس از تولد مقداری عسل وگرده گل می خورند تا قوت بگیرند سه پس در سه روز اول بکار تمیز کردن بدن خود وسلولهایشان وهمچنین کمک به تمیز کردن هم سن وسالهایشان می پردازند .دراین مدت یک جفت غده شیری درسرشان قرار دارد فعالیت وترشح راشروعوژله ی شاهانه یاشیر راازخود ترشح می کنند.

از روز سوم به بعد به تغذیه لاروهایی که سنشان از سه روز بیشتر است می پردازند

از روز پنجم پس ازتولد که غده شیری به حداکثر رشدشان رسیده وظیفه ی تغذیه ملکه ولاروهای جوان ی که سنشان بین ۱تا۳روز رابه عهده می گیرند .واین وظیفه را تا ۱۲ روز پس از تولد به عهده می گیرند

 

 ۲۳۲۴۴

از آنجه گفته شد این نتیجه مهم را می گیرم که ملکه فقط به وسیله زنبوران جوانی تغذیه می شود که سن آنها بین ۵تا۱۲روز است

از روز سیزدهم سه جفت ازچهار جفت غده مومی که زیر شکم زنبوران قرار دارند شروع به ترشح کرده وزنبورهای جوان را مجبور به موم سازی می کنند این کار تا ۱۸روز پس از تولد ادامه می دهند

بنابراین باید معتقد شویم که وی تتنها پنج روز موم ترشح می نماید.وپس ازآن غده مومی آنها از کار می افتد .

از روز ۱۹کارگران جلوی سوراخ پرواز ودرداخل کندو نظارت رفت آمد زنبورها ودفاع از آنرا به عهده گرفته  ودر ضمن گاهگاهی پرواز کوچکی هم انجام  میدهند وتا ۲۱روز این کار را ادامه می دهند ودر ۲۱روز زندگی درداخل کندو پایان می یابد

 

 

زنبور-عسل۳۴۵

 

 

زندگی زنبور عسل درخارج از کندو

این مرحله از زمانی شروع می شو د که زنبور قادر به پرواز شده وبا مرگش خاتمه می یابد .

زنبورها ازروز ۲۱بعداز تولد بکارداخلی کندو خاتمه داده ومشغول آوردن بار ازخارج به کندمی شوند کارگران بمحض اینکه قادر به پرواز شدند به ۴دسته نامساوی تقسیم می گردند .

دسته اول

 

به جمع آوری صمغ درختان می پردازند که پس از حمل به کندو ومخلوط کردنشان جسمی به نام بره موم به وجود می آورند .

بره موم مثل الکل خاصیت میکروب کشی ضدعفونی رادارد زنبورها باآن جداره داخلی سلولها راخوب ضد عفونی ومیکروب کشی

می کنند تا نوزادانشان درمحیطی آلوده تولد نیافته بیمار نشوند ملکه قبل از تحم ریزی اول سرش راداخل سلول فروکرده تااز وضع داخلی آن مطلع گردد وفقط موقعی تخم می ریزد که مطمن باشد که سطح داخلی سلول با بره موم ضدعفونی شده باشد .

 

دسته دوم

 

آب مورد احتیاج حمیعت رااز خارج به کندو حمل می کنند تازنبوران جوانی که درداخل کندو به مشغول فعالیت بوده وقادربه پرواز نیستندآب برسانند

.بعلاوه درهوای گرم تابستان گرمای داخل کندو را در۳۵درجه ثابت نگه دارند چون لاروها فقط درهوای ۳۵درجه قادر به رشد هستند وقتی هوای خارج از کندو به ۳۸درجه برسد عده ای از زنبورها باخودمقداری آب به داخل کندو آورده آنرا با فشار به صورت ذره های خیلی ریز درهواپخش می کنند وعده ای هم همراه این زنبورها روی قابها وکف کندو ایستاده بشدت پرمی زنند این کار گرمای داخل کندو را مثل کولر آبی پائین می آورد .


دسته سوم

 

گرده گل را به کمک دوپای عقبی خود درمحلی که آن را به خاطر فرورفتگی  اش سبد گرده می نامند به کمک بزاق دهان چسبانده وآن رابه داخل کندو می آوردند .گرده گل صرف تغذیه نوزادان وزنبورها می گر دد.دسته چهارم که تعدادشان ببیشتر جمع سایردسته ها می باشد برروی گلها نشته شهد آنها را می مکند وپس آنکه به اندازه کافی شهد درعسلدانشان جمع کردند به کندو برگشته وآن را به همان صورت نارس می گذارند درشب که تاریکی مانع خروجشان ازکندو می شود همه کارگران چه پیر وچه جوان با هم شهد راازداخل سلولها مکیده مقداری از آبشان را ازراه بدن تبخیر وآنرا غلیظ می کنند وپس از آنکه تبدیل به عسل رسیده شد آنرا درسلولها یشان برای استفاده زمستانی ذخیره می نمایند.

عن admin

شاهد أيضاً

زنان شیرده- عسل را فراموش نکنند!

زنان شیرده- عسل را فراموش نکنند   زنان شیرده عسل را فراموش نکنند – ۱  استفاده …

عسل وبیماری های قلبی وعروقی

عسل وبیماری های قلبی وعروقی    درمان بیماری‌های قلبی «عسل طبیعی» یکی از بهترین مواد …

۵ ماسک اعجاب انگیز عسل برای زیبایی پوست صورت

۵ ماسک اعجاب انگیز عسل برای زیبایی پوست صورت     اخطار:اگر شما به هر …

آیاعسل ضدسرطان است؟!

آیا عسل یک غذای سالم و ضد سرطان است؟ آیا عسل طبیعی می تواند سرطان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *