الرئيسية / العسل بندقية / العسل بندقية

العسل بندقية

ab5

این گیاه در کوه‌های زاگرس مرکزی (کوهرنگ، زردکوه) می‌روید و زرد رنگ است و عطر و طعمی مخصوص به خود دارد.

عقارات: ضد پوکی استخوان، ضد دردهای مفصلی، تقویت‌کننده دستگاه گوارش و اعصاب

مواصفات: التهاب المفاصل مطمئنة, تقویت‌کننده اعصاب, ضد انگل‌های دستگاه گوارشی, ضد پوکی استخوان

عن المشرف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *