خانه / زنبور عسل

زنبور عسل

آشنایی باززندگی زنبور عسل

زندگی جذاب زنبورعسل   زبورعسل     بطورکلی تمام زندگی زنبور عسل ازساعتی که به صورت تخم ازشکم ملکه بیرون آمد تاروزمرگش به دو قسمت  تشکیل می شود .قسمت اول: زنگی درداخل کندو قست دوم: زندگی درخارج ازکندو   زندگی زنبور عسل درداخل کندو   این خود شامل دو دوره …

ادامه نوشته »